ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

两星期了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -两星期了-, *两星期了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just two weeks left till the time-honored combination of crepe paper,[CN] 只剩下两星期了 She's All That (1999)
My place hasn't seen any action for two weeks. But I wanted it.[CN] 我家一片死寂,两星期了 Trick (1999)
I've been waiting for you for two weeks.[CN] 我等了你整整两星期了 The Last Kiss (2001)
It's been two weeks. How are these guys still a fraternity?[CN] 已经两星期了,为何他们还在同学会? Old School (2003)
I don't know. Two weeks. Before midterms.[CN] 不记得了 两星期了吧,期中前 Hangman's Curse (2003)
I've been in New York two weeks. Alice has been ill almost the whole time.[CN] 我在纽约两星期了 爱丽思老是生病 Rope (1948)
What fucking idiots you guys are. It's been two weeks, man.[CN] 两星期了,兄弟 I Spit on Your Grave (1978)
I take you observing for two weeks. - And?[CN] 我已经观察了你两星期了 The State of Things (1982)
...he actually knows who I am. I gave him two weeks' notice.[CN] 他知道我是谁 我注意他两星期了 The Quiet (2005)
I'm just drilling holes. The last two weeks. Fuck it.[CN] 我只是在钻洞 反正是最后两星期了,管他的 Superbad (2007)
Some of them have been waiting for two weeks.[CN] 他们之中有些人已经等了你两星期了 Invasion of the Body Snatchers (1956)
- Two weeks.[CN] 两星期了 Can I Have a Mother (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top