ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

两天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -两天-, *两天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两天[liǎng tiān, ㄌㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, / ] two days [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
48 hours.[CN] 两天 The Berlin File (2013)
But if we put that gang of diggers from Kerma on the job, we can tell in two days if there's anything here.[CN] 但是如果我们雇佣一帮来自科尔玛 的发掘者来做这项工作 我们就能在两天内知道 这里到底有没有什么东西 The Mummy (1932)
Stop, Mammy, don't tell me any more.[CN] 就这样两天 Gone with the Wind (1939)
Mr Cedar is, and I haven't seen him in two days.[CN] 他们的律师是西达先生 他已经两天不见人影 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Shut up. What do you know? I get upset and you insist that I've been drinking.[CN] 不,我没喝 我已经两天没吃饭了 Port of Shadows (1938)
We're down to our last day of grease and... two days of flour and... ten potatoes.[CN] 我们只剩下一天的黄油 两天的面粉... 十只土豆 The Grapes of Wrath (1940)
Retreat![CN] 两天 Two days. Warcraft (2016)
Not for a couple of days. I have an appointment with a chap named Durfee.[CN] 这两天不行 我和一个叫德菲的有约 'G' Men (1935)
You leave him all alone, worried sick. Why did you run off the other night?[CN] 前两天你为什么跑出去? Port of Shadows (1938)
We've two more days. Let's enjoy them.[CN] 我们只有两天 好好享受吧 Design for Living (1933)
- A day or so, I think.[CN] 过一、两天就走了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Samchae's mom![CN] 过两天就没事了别担心 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top