ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不足を補う

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不足を補う-, *不足を補う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Diligence may compensate for lack of experience.勤勉さが経験不足を補うこともあり得る。
He worked hard to make up for his lack of experience.彼は経験不足を補うために一生懸命に働いた。
Her genius makes up for her lack of experience.彼女の非凡な才能が経験不足を補う

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we've all read your debrief from Germany, so today we just have a few more questions...[JA] ドイツの任務報告は全員が読んでる 今日は不足を補う程度の質問を Pilot (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top