Search result for

不羅馬尼亞 當然不是布魯克林,沒有

(1 entries)
(1.2924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不羅馬尼亞 當然不是布魯克林,沒有-, *不羅馬尼亞 當然不是布魯克林,沒有*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, your real home.[CN] 不羅馬尼亞 當然不是布魯克林,沒有 Captain America: Civil War (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不羅馬尼亞 (bù luó mǎ ní yà) 當然 (dāng rán)不是 (bú shì)布魯克林 (bù lǔ kè lín)沒有 (méi yǒu)

 


  

 
當然
 • (dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ) only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt [CE-DICT-Traditional]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
布魯克林
 • (Bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ) Brooklyn, borough of New York City [CE-DICT-Traditional]
沒有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven\'t; hasn\'t; doesn\'t exist; to not have; to not be [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top