Search result for

不用担心 她是在公使馆要做我的耳目的人

(1 entries)
(0.8626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不用担心 她是在公使馆要做我的耳目的人-, *不用担心 她是在公使馆要做我的耳目的人*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry, she is going to be my eyes and ears at the embassy.[CN] 不用担心 她是在公使馆要做我的耳目的人 Russian Coffee (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不用 (bù yòng)担心 (dān xīn) () (shì) (zài)公使馆 (gōng shǐ guǎn) (yào) (zuò) () (de)耳目 (ěr mù) (de) (rén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top