ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不是吗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不是吗-, *不是吗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No?[CN] 不是吗? A Hen in the Wolf House (2014)
No?[CN] 不是吗 Being John Malkovich (1999)
Right?[CN] 不是吗 The Ides of Metropolis (1994)
No?[CN] 不是吗 The King and I (1956)
No?[CN] 不是吗 The Cobbler (2014)
- I know.[CN] - 可不是吗 The Battles Part 2 (2013)
Right?[CN] 不是吗 Margin Call (2011)
Don't we?[CN] 难道不是吗 Casting Couch (2013)
Yeah?[CN] 不是吗? Forgetting Sarah Marshall (2008)
No?[CN] 不是吗 VANish (2015)
No?[CN] 不是吗 Low Down (2014)
Isn't it?[CN] 不是吗? The King of Comedy (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top