ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不完全是

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不完全是-, *不完全是*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not quite.[CN] 不完全是 Le Samouraï (1967)
- Not exactly.[CN] 不完全是 Leave Her to Heaven (1945)
Not completely, but I have some of it.[CN] 不完全是 但是有一部分 Dédée d'Anvers (1948)
No, not exactly. Did it grow less?[CN] 一不,不完全是这样 一那么爱变淡了吗? Leave Her to Heaven (1945)
Not quite, Leslie.[CN] 不完全是,莱斯利 Strangers in the Night (1944)
Not exactly, Mother. Your baby was a girl. Ours is going to be a boy.[CN] 不完全是,妈妈你的孩子是个 女儿,而我们的将是个儿子 Leave Her to Heaven (1945)
Not at all. I imagine a few days in Monteflores will be very restful.[CN] 也不完全是, 我觉得在这呆几天应该对休息有帮助 Strangers in the Night (1944)
- Not really. - Yes, madame.[CN] 一不完全是这样 一是的.小姐 One Hour with You (1932)
Not exactly.[CN] 不完全是 The Mask of Dimitrios (1944)
No, I'll take that back.[CN] 不,也不完全是 Angel Face (1953)
Not exactly. For two hours I was listening to a band concert[CN] 不完全是 有二个小时我是在听一个演唱会 The Dark Mirror (1946)
- Well, not all of it.[CN] -不完全是 Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top