ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信用

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信用-, *不信用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides... I don't believe in quantum physics when it comes to matters of the heart.[CN] 此外... 我不信用量子物理学 能解释思想上的问题 Bull Durham (1988)
Delusional,distrustful oflovedones?[CN] Delusional,不信用的 所爱的? This Is What Remains (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

信用

 


  

 
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
信用
 • (しんよう) (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P) [EDICT]
 • (xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ) to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) [CE-DICT-Simplified]
 • (xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ) to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top