ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信感

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信感-, *不信感*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不信感[ふしんかん, fushinkan] (n) distrust; suspicion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such words will give rise to suspicion.そういう言葉は不信感を生むことになるだろう。
Distrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.社会保険庁や厚生労働省への不信感は募る一方である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do you mistrust the government so much?[JA] なぜ政府に不信感を持つの? Livewire (2015)
my distrust for Tokyo Chuo Bank won't go away.[JA] 正直 東京中央銀行に対する 不信感は拭えない Episode #1.6 (2013)
I don't know if her doubt is real or simply meant to spite me, but whichever the case, she should stay home.[JA] 彼女の不信感が,本物なのか 私への意地悪なのかわからない しかしどちらにして彼女はここに残るべき Mockingbird (2014)
Have you ever wondered how criminals, Who know they can't trust one another,[JA] 不信感の塊の 犯罪者同士が The Courier (No. 85) (2013)
All o' that answering' done was teach everyone to not trust her, nay, not a flea...[JA] 彼女が答えるほど 不信感は募った Cloud Atlas (2012)
He's trying to drive a wedge between these two guys, make them turn on each other.[JA] 2人を仲間割れさせようと してるのよ お互いに不信感を与えて Nothing Gold Can Stay (2015)
And he mistrusted everybody, including the police department, and then he was killed.[JA] 警察から盗まれた部品が 関係していたために 警察に不信感があった Straw Man (2014)
That wasn't fair to you or to them.[JA] 君も不信感を 覚えただろう Fast (2016)
And my faith in my husband.[JA] 私も夫に 不信感を抱いた Inside (2015)
You don't really believe that.[JA] 不信感が ぬぐえないのね Turn (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top