ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信-, *不信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任案[bù xìn rèn àn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄢˋ, ] no-confidence motion, #77,145 [Add to Longdo]
无征不信[wú zhēng bù xìn, ˊ ㄓㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] without proof one can't believe it (成语 saw), #485,935 [Add to Longdo]
不信[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]
不信[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信[ふしんかん, fushinkan] (n) distrust; suspicion [Add to Longdo]
不信[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity [Add to Longdo]
不信[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不信[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
不信[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
不信[ふしんにん, fushinnin] (n) non-confidence; lack of confidence; (P) [Add to Longdo]
不信任案[ふしんにんあん, fushinnin'an] (n) no-confidence motion [Add to Longdo]
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such words will give rise to suspicion.そういう言葉は不信感を生むことになるだろう。
Hanako called his bluff.花子は不信に思って本当かどうか問いただした。
Distrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.社会保険庁や厚生労働省への不信感は募る一方である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do we do with unbelievers?[JA] 不信人者をどうする? Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Why do you mistrust the government so much?[JA] なぜ政府に不信感を持つの? Livewire (2015)
Look who's talking about true blue! I oughta bust you right in that ugly pan of yours![CN] 你说谁风流,信不信我揍扁你 Design for Living (1933)
Alone? Well, perhaps I was mistaken, you know, it is quite dark out there.[CN] 若你不信,可以去问守卫 A Farewell to Arms (1932)
Can you believe, this is the first time I've ever been alone with a man? Yeah.[CN] 信不信由你 这是我第一次和男人独处 It Happened One Night (1934)
- Never! - I wouldn't believe it myself.[CN] 从来都不信 我自己都不信 One Hour with You (1932)
If you can't believe in yourself, believe in me.[CN] 就算你不信自己 也要信我 Design for Living (1933)
What now?[CN] 不信 No. A Flash of Light (2017)
Do you?[CN] 你信不信呀? Poker King (2009)
And Ms. Mathison's claims about mysterious threats and distrust of the police sound exactly like symptoms of a manic episode.[JA] それにマティソン氏は 不可思議な脅威と 警察への不信を主張しており それはまるでうつ病発症の 兆候のようです Imminent Risk (2017)
Do you ever think your trust issues impact your ability to see clearly?[JA] 人間不信のせいで 物事の判断ができないんじゃ? America (2015)
He's trying to drive a wedge between these two guys, make them turn on each other.[JA] 2人を仲間割れさせようと してるのよ お互いに不信感を与えて Nothing Gold Can Stay (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top