ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下肢

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下肢-, *下肢*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P) [Add to Longdo]
下肢[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Restless leg syndrome![CN] -还有下肢抽搐症 Mars Needs Moms (2011)
He's experiencing some paralysis in his lower extremities.[JA] 安定してます 下肢に若干の麻痺が みられます Deadly Nightshade (1991)
A canon exploded in my crotch at Austerlitz.[CN] 大炮炸掉我下肢 Vidocq (2001)
Yeah, let's try it again, and maybe, this time, you could work on your body language a bit.[CN] 我们再来一次 然后这一次 你可以多注意下肢体语言 The Monster Isolation (2013)
But if he falls. Chouldn`t that make your boy parallel prejorino?[CN] 但要是他不小心掉下来,下肢瘫痪怎么办? The Simpsons Movie (2007)
-I'm hit low! God![CN] -我的下肢中弹了,天啊 Saving Private Ryan (1998)
Untreated, it causes blindness and paralysis[CN] 严重的可致失明和下肢瘫痪 Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
He's experiencing some paralysis in his lower extremities.[JA] 安定してます 下肢に若干の麻痺が みられます Out of Time (2015)
Unlock upper, lower extremities.[CN] 釋放上肢、下肢 RoboCop (2014)
Unlock upper, lower extremities.[JA] 下肢のロックを解除 RoboCop (2014)
Temporary leg paralysis and elevated CK.[CN] 暂时性下肢麻痹 以及肌酸激酶指数升高 You Must Remember This (2011)
Would that bother you?[CN] 病人下肢完全丧失功能 手臂和手功能也很有限 Me Before You (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top