ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下水溝

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下水溝-, *下水溝*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This ditch is in front of us?[JA] 下水溝があるよな? Due Date (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

下水

 


  

 
下水
 • (げすい) (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [EDICT]
 • (したみず) (n) water flowing underneath; one's true feelings; kanji "water" radical at bottom [EDICT]
 • (xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ) downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot [CE-DICT]
 • (xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙) offal; viscera; tripe [CE-DICT]
 • (みぞ) ร่อง ราง [LongdoJP]
 • (こう) (n) (obsc) 10^32; hundred nonillion (American); (obs) hundred quintillion (British) [EDICT]
 • (みぞ(P);どぶ) (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [EDICT]
 • (gōu, ㄍㄡ) ditch; gutter [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top