ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下來吧

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下來吧-, *下來吧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please let me stay.[CN] 請讓我留下來吧. Grand Hotel (1932)
Alright, get down.[CN] 行了,下來吧 The Imp (1981)
Come along. Oh, that's fine. - Who gets your vote?[CN] 下來吧路易斯沒事了 Charade (1963)
Now, unload it all.[CN] 現在把東西卸下來吧 Tess (1979)
- Stop arguing. Get down here.[CN] - 不要爭了,下來吧 Father of a Soldier (1965)
Why not? Stay here if you want, in case he comes back.[CN] 好啊,如果你想就留下來吧 A Report on the Party and Guests (1966)
Let me down.[CN] 先讓我下來吧 Fei xia xiao bai long (1968)
Why don't you stay here?[CN] 你留下來吧 Siberiade (1979)
Let's sit down. I have to talk very seriously to you.[CN] 坐下來吧,我需要和你認真談談 La Poison (1951)
Come on.[CN] 下來吧 Spiritual Kung Fu (1978)
Come down.[CN] 下來吧 Spiritual Kung Fu (1978)
A call for you from home, come down now, over.[CN] 你家有電話找你 快下來吧,OVER The Imp (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top