ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上腕骨

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上腕骨-, *上腕骨*
Japanese-English: EDICT Dictionary
上腕骨[じょうわんこつ, jouwankotsu] (n) humerus (upper bone in arm) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She should be out in a few hours. Whoa, hello.[JA] 早く釈放してもらわないと 遺体の上腕骨の上に The Cheat in the Retreat (2013)
We need to look at the humerus more closely.[JA] 上腕骨を調べる必要があるわ The Source in the Sludge (2014)
I completed a preliminary examination of the victim's entire skeleton, and I found a remodeled fracture on the left humerus.[JA] 骨格全体の予備検査が 終わりました 左の上腕骨に 骨修復がありました The Source in the Sludge (2014)
The angle at which the weapon splintered the humerus would have caused a laceration to the subclavian artery.[JA] 上腕骨が裂けた角度から 鎖骨下動脈の裂傷を 起こしたでしょうね The Geek in the Guck (2014)
The humerus, ulna and radius bilaterally show[JA] 上腕骨、尺骨、橈骨に The Recluse in the Recliner (2014)
The plotting of the fractures indicates blunt force trauma by a rounded weapon.[JA] 上腕骨に鈍的外傷による骨折です 凶器は丸みを帯びてます The Geek in the Guck (2014)
"D-apostrophe-atlas/axis."[JA] 「D'd 上腕骨 Dead Clade Walking (2014)
The damage to Agent Flynn's left humerus is not a true fracture. What is it?[JA] フリンの左の上腕骨の損傷は 本物の骨折ではなかったの 何なの? The Sense in the Sacrifice (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.[JA] - -きょくじょうか 右上腕骨近位 The Secrets in the Proposal (2013)
You have a secondary tumor in the long bone of your arm[JA] 上腕骨に二次腫瘍がある Self Made Man (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top