ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上勾拳

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上勾拳-, *上勾拳*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's that left upper-cut into the body of Muhammad Ali.[CN] 一记上勾拳打在阿里的身上 There's that left upper -cut into the body of Muhammad Ali. When We Were Kings (1996)
Baer snaps Braddock's head back with two right uppercuts.[CN] 贝尔用两计右上勾拳回敬了布洛克 Cinderella Man (2005)
A few shots in. Smith trying with the uppercut.[CN] 几拳过后 史密斯想来个上勾拳 Goon (2011)
Twatted himself with a right good uppercut.[CN] 给了自己一记漂亮的右上勾拳 Control (2007)
He was floored by Rikishi's uppercut.[CN] 伪装成对打的,力石的上勾拳 Tomorrow's Joe (2011)
I never expected you to throw an upper then.[CN] 没想到你会在那儿用上勾拳 Tomorrow's Joe (2011)
Your right upper cut was good![CN] 右手上勾拳,用全力 用全力,上勾拳 Tomorrow's Joe (2011)
Uppercut![CN] 上勾拳! Goon (2011)
Left hook! Hook off the jab! Straight left hand.[CN] 上勾拳,左手打直 Say Anything... (1989)
Pow, splat, kerplop, flurb![CN] 上勾拳 下勾拳 左勾拳 右勾拳 Pow, splat, kerplop, flurb! Batman: Gotham Knight (2008)
Don't forget your uppercut.[CN] 别忘了你的上勾拳 Another Earth (2011)
- Yes.[CN] 所以对方击出上勾拳 Tomorrow's Joe (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top