ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三万七千

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三万七千-, *三万七千*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三万七千[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In fact, there's, like, 37,000 possible permutations of the number, but one of them happens to be the address of the MWA.[CN] In fact, 这个数字有差不多三万七千种排列组合方式 there's, like, 37,000 possible permutations 不过其中一种 of the number, but one of them Split the Law (2015)
$37,000 is a substantial sum.[CN] 三万七千不少了 Havre de Grace (2013)
Here's US $537,000 in cash.[CN] 这里是五十三万七千元美金 Poker King (2009)
Well, if you went one more and you didn't knock out the 75, your offer would be about 37,000, so there's a wedding plus a gown.[CN] 如果再答一题还不超过75分的话 你的奖金将会是三万七千元 所以是婚礼加长袍哦 Animal Kingdom (2010)
"From here more than 37,500 Berlin Jews were taken...[CN] 在这里,超过三万七千五百名犹太人 Rosenstrasse (2003)
Nick, take that thing off.[CN] 我们会飞到三万七千尺上空 尼克,把帽除下 Rogue Trader (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top