ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三万

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三万-, *三万*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三万[sān wàn, ㄙㄢ ㄨㄢˋ, / ] 30 thousand [Add to Longdo]
三万七千[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In addition, to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.その財布には、約三万円のほか、彼の運転免許証も入っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, now lend me 30,000.[CN] 现在借我三万里拉 Okay, now lend me 30,000. Roman Holiday (1953)
The three of them have not been sighted since they left their quarters last evening.[JA] (佐く7木) 三万とも昨夜 下屋敷の轟藁兵櫑を 出てガら行万ガ知れ昔 中屋敷に 立'5害つた形錨もな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
One race, 38 grand. They cleaned out my book.[CN] 一场比赛 三万八千美元 他们撤销了我的下注 Detour (1945)
Two men dead, three million in cash gone, no Neski files, and all very public.[JA] 二人が死んだ 現金で三万ドルが消えて ネスキのファイルもない 公然とだ The Bourne Supremacy (2004)
- Thirty thousand.[CN] -三万 Paisan (1946)
I'm not so sure, he didn't have that three grand.[CN] 我也不清楚 他有没有三万 Detour (1945)
You could return these, if you so desire, to the missing men.[JA] これは葦葦殿よ り 寶毒三万八 あ瘻しだされ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
To give you a run for your money- 35 grand.[CN] 三万五千元 Bordertown (1935)
This one must've cost somebody about $30,000.[CN] 这一间大约要三万 Double Indemnity (1944)
Not in $25,000 or $30,000?[CN] 对二万甚至三万美元也不? The Narrow Margin (1952)
- Maybe. Sure, three bucks, three hundred. He was a piece of cheese a big blowhard.[CN] 没错 三百元 三万元 他就是个吹牛大王 Detour (1945)
Maybe older.[JA] - 多分 三万五千年以上前ね Prometheus (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top