ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万岁

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万岁-, *万岁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万岁[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] live long; wish a long life, #7,726 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long live the king.[CN] 国王万岁 It Happened One Night (1934)
Sieg Hail.[CN] 胜利万岁  ()
Hooray![CN] 万岁 The Scarlet Empress (1934)
- Heil.[CN] -万岁 To Be or Not to Be (1942)
Long live Richard the Lion-Heart![CN] 狮心理查德万岁 The Adventures of Robin Hood (1938)
¡viva![CN] - 万岁 Cesar Chavez (2014)
[ Soldiers ] Hooray![CN] 而且要摧毁她的敌人! 万岁 The Scarlet Empress (1934)
Play it up big! Major league! "Love Triumphant." Go on, hop to it.[CN] 快点 把消息发出去 头条就写"爱情万岁 It Happened One Night (1934)
Vlve la France.[CN] 法兰西万岁 One Hour with You (1932)
I wanna see what love looks like when it's triumphant.[CN] 我要看看爱情万岁到底是什么样 It Happened One Night (1934)
Hail to Prince John.[CN] 约翰王子万岁 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top