ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万事

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万事-, *万事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
万事[wàn shì dá, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ, / ] Master(Card), #63,059 [Add to Longdo]
万事俱备,只欠东风[wàn shì jù bèi, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, zhi3 qian4 dong1 feng1, / ] everything is ready, all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]
万事达卡[wàn shì dá kǎ, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] MasterCard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万事[ばんじ, banji] (n) all; everything; (P) [Add to Longdo]
万事休す;万事窮す(iK)[ばんじきゅうす, banjikyuusu] (exp) There is nothing more that can be done [Add to Longdo]
万事万端[ばんじばんたん, banjibantan] (n) everything; all things; all affairs; all matters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everything is all right at home.うちでは万事旨く行っています。
I bet all will turn out well.きっと万事うまくいく。
But all in all, things have gone well.しかし、全体としては万事うまくいった。
Other than that, I've been doing well.そのほかは、万事順調です。
Let's hope for the best anyway.とにかく万事うまくいくように期待しよう。
He who steals a pin will steal an ox.一事が万事
Nothing succeeds like success.一事成れば万事成る。
I am sure everything will turn out all right in the end.結局は万事うまくいくものと確信しています。
Everything turned out all right in the end.結局万事うまくいった。
Everything will turn out for the best.結局万事旨く行くだろう。
So far everything has been successful.今までのところ万事うまくいっている。
It is all up with him by this time.今頃彼は万事休すだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we had arranged everything so nicely, and now you're taking the car.[CN] 现在万事俱备 你却要坐车 Wild Strawberries (1957)
I think everything is gonna be just fine.[JA] 万事順調だと思うけどな Fido (2006)
-Yes, thank you, Dorothy.[JA] 万事 順調だ Gosford Park (2001)
Wheeler says just be careful coming up.[CN] 惠勒提醒你万事小心 Rio Bravo (1959)
Why, Doc, I'm surprised![CN] 万事通 真让我吃惊 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That always works for me.[JA] ウチはいつもこれで 万事解決 The Bridges of Madison County (1995)
What's the matter with them?[CN] 雾散了! 那么万事无忧了 What's the matter with them? This Gun for Hire (1942)
Roberto, please be careful.[CN] 罗伯托 万事小心 Senso (1954)
-Everything's running smoothly.[JA] ハル 万事順調です あなたは? 2001: A Space Odyssey (1968)
Grab Mum, go to Liz's, pick her up, bring her back here, have a cup of tea, and wait for all this to blow over.[JA] リズの家へ行き 彼女を連れて・・ ここへ戻って茶を飲み 万事解決 Shaun of the Dead (2004)
I know, you're Doc.[CN] 我知道 你一定是万事 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Leave this moment. Don't take any chances.[CN] 马上出发 万事小心 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top