ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一笔勾销

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一笔勾销-, *一笔勾销*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, / ] to write off at one stroke, #59,470 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Said I'd forgive the debt whether he succeeded or not.[CN] 就算失败了也还是一笔勾销 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
Maybe we should go double or nothing sometime.[CN] 那我们是赌注加倍还是一笔勾销 Rumble Fish (1983)
'You can pull him in for mine, 'and that will square things all around.[CN] 你可以将我的死归罪于他 这样就一笔勾销 Where the Sidewalk Ends (1950)
- That makes everything all right. Sorry![CN] -这就一笔勾销了,抱歉? Star Trek V: The Final Frontier (1989)
I gave him great terms.[CN] 成功的话这笔债就一笔勾销 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
A potential screw-up you avoided among many others you have not.[CN] 这回你干得不错 可以把以前的过失一笔勾销 Outbreak (1995)
Let bygones be bygones[CN] 现在开始,一笔勾销 Ling chen wan can (1987)
I hope the treaties will be erased.[CN] 这些条约已经一笔勾销 Once Upon a Time in China (1991)
I will forget about what you owe me.[CN] 你欠我的帐就一笔勾销 A Fistful of Dollars (1964)
When the war is over it will all be annulled.[CN] 战争一结束 它就一笔勾销 Hotel Fear (1978)
You're both wrong but you fared better than he did.[CN] 喝了这杯你们的恩怨 就一笔勾销 Onimasa (1982)
-You still owe me everything.[CN] 你欠的债不会一笔勾销 Short Circuit 2 (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top