Search result for

一旦警觉起来 大多数昆虫会静止不动

(1 entries)
(1.5676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一旦警觉起来 大多数昆虫会静止不动-, *一旦警觉起来 大多数昆虫会静止不动*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until someone else comes along and cramps your style.[CN] 一旦警觉起来 大多数昆虫会静止不动 Grasslands (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一旦 (yī dàn)警觉 (jǐng jué)起来 (qǐ lái) 大多数 (dà duō shù)昆虫 (kūn chóng) (huì)静止不动 (jìng zhǐ bù dòng)

 


  

 
一旦
 • (いったん) (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [EDICT]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Traditional]
警觉
 • (jǐng jué, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄩㄝˊ) vigilance [CE-DICT-Simplified]
起来
 • (qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙) beginning or continuing an action; upward movement; stand up [CE-DICT-Simplified]
大多数
 • (だいたすう) (n,adj-no) great majority; (P) [EDICT]
 • (dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ) (great) majority [CE-DICT-Simplified]
昆虫
 • (こんちゅう) (n,adj-no) insect; bug; (P) [EDICT]
 • (kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ) insect [CE-DICT-Simplified]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top