ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一旦他们满意了,这些页面就会重新印刷,然后全部过程再来一遍

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一旦他们满意了,这些页面就会重新印刷,然后全部过程再来一遍-, *一旦他们满意了,这些页面就会重新印刷,然后全部过程再来一遍*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once they're satisfied, the pages are reprinted and it all happens again.[CN] 一旦他们满意了,这些页面就会重新印刷,然后全部过程再来一遍 Shattered Glass (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一旦 (yī dàn)他们 (tā men)满意 (mǎn yì) (le)这些 (zhè xiē)页面 (yè miàn) (jiù) (huì)重新 (chóng xīn)印刷 (yìn shuā)然后 (rán hòu)全部 (quán bù)过程 (guò chéng) (zài) (lái)一遍 (yī biàn)

 


  

 
一旦
 • (いったん) (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [EDICT]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
满意
 • (mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ) satisfied; pleased; to one's satisfaction [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
这些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT-Simplified]
页面
 • (yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ) page; web page [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
重新
 • (chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ) again; once more; re- [CE-DICT-Simplified]
 • (chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ) again; once more; re- [CE-DICT-Traditional]
印刷
 • (いんさつ) พิมพ์, การพิมพ์ [LongdoJP]
 • (いんさつ) (n,vs) printing; (P) [EDICT]
 • (yìn shuā, ˋ ㄕㄨㄚ) print [CE-DICT-Simplified]
 • (yìn shuā, ˋ ㄕㄨㄚ) print [CE-DICT-Traditional]
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
全部
 • (ぜんぶ) ทั้งหมด [LongdoJP]
 • (ぜんぶ) (n-adv,n-t,adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) [EDICT]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Simplified]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Traditional]
过程
 • (guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ) course of events; process [CE-DICT-Simplified]
 • (さい) (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Traditional]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Simplified]
一遍
 • (いっぺん) (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P) [EDICT]
 • (yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ) one time (all the way through); once through [CE-DICT-Simplified]
 • (yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ) one time (all the way through); once through [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top