ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一擲千金

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一擲千金-, *一擲千金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant, #45,537 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's gonna pour a million dollars in gold in your lap.[CN] 他會為你一擲千金 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一擲 千金

 


  

 
一擲
  • (いってき) (n,vs) casting off or away [EDICT]
千金
  • (せんきん) (n) 1000 pounds; 1000 kan; 1000 yen; 1000 pieces of gold; great weight; pricelessness [EDICT]
  • (qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ) thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [CE-DICT-Simplified]
  • (qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ) thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top