ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活-, *一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it's wrong to stay down here... year after year, brooding, not seeing anyone... living the life of a hermit.[CN] 一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活 War and Peace (1956)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一年 ()一年 () (zài)这里 (zhè lǐ) 反覆 (fǎn fù)沉思 (chén sī) 没有 (méi yǒu)社交 (shè jiāo) (xiàng)一个 (yī gè)隐士 (yǐn shì) (bān)生活 (shēng huó)

 


  

 
一年
 • (いちねん;ひととし;ひととせ) (n) one year; some time ago [EDICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
这里
 • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT-Simplified]
反覆
 • (はんぷく) (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P) [EDICT]
 • (fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ) to turn sth over [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ) to turn sth over [CE-DICT-Traditional]
沉思
 • (chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ) contemplate; contemplation; meditation; ponder [CE-DICT-Simplified]
 • (chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ) contemplate; contemplation; meditation; ponder [CE-DICT-Traditional]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT-Simplified]
社交
 • (しゃこう) (n,adj-no) social life; social intercourse; (P) [EDICT]
 • (shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ) interaction; social contact [CE-DICT-Simplified]
 • (shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ) interaction; social contact [CE-DICT-Traditional]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
隐士
 • (yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ) hermit [CE-DICT-Simplified]
 • (bān, ㄅㄢ) sort; kind; class; way; manner [CE-DICT-Simplified]
 • (bān, ㄅㄢ) sort; kind; class; way; manner [CE-DICT-Traditional]
生活
 • (せいかつ) (n,vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) [EDICT]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top