ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一定要氣到丹田 收縮肛門,歌唱出來.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一定要氣到丹田 收縮肛門,歌唱出來.-, *一定要氣到丹田 收縮肛門,歌唱出來.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breathe from the abdomen and close, the anus, then sing...[CN] 一定要氣到丹田 收縮肛門,歌唱出來... Qiu ai ye jing hun (1989)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一定 (yī dìng)要氣 () (dào)丹田 (dān tián) 收縮 (shōu suō)肛門 (gāng mén)歌唱 (gē chàng)出來 (chū lái).

 


  

 
一定
 • (いってい(P);いちじょう) (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [EDICT]
 • (yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ) surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ) surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [CE-DICT-Traditional]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
丹田
 • (たんでん) (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques) [EDICT]
 • (dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ) pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [CE-DICT-Simplified]
 • (dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ) pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [CE-DICT-Traditional]
收縮
 • (shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ) pull back; shrink; contract [CE-DICT-Traditional]
肛門
 • (こうもん) (n,adj-no) anus [EDICT]
 • (gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ) anus [CE-DICT-Traditional]
歌唱
 • (かしょう) (n,vs) song; singing; (P) [EDICT]
 • (gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ) sing [CE-DICT-Simplified]
 • (gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ) sing [CE-DICT-Traditional]
出來
 • (chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ) to come out; to emerge [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top