ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一口

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一口-, *一口*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
一口[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
一口[sōng yī kǒu qì, ㄙㄨㄥ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to heave a sigh of relief, #51,994 [Add to Longdo]
反咬一口[fǎn yǎo yī kǒu, ㄈㄢˇ ㄧㄠˇ ㄧ ㄎㄡˇ, ] to make a false counter-charge, #79,622 [Add to Longdo]
倒抽一口[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
倒抽了一口[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
一口[tǒng yī kǒu jìng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. one-track path; fig. to adopt a unified approach to discussing an issue; to sing from the same hymn-sheet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P) [Add to Longdo]
一口の剣[いっこうのけん, ikkounoken] (n) a sword [Add to Longdo]
一口喰う[ひとくちくう, hitokuchikuu] (v5u) to have a munch; to take a bite [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一口食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
一口[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
First swallow one dose of barium.バリウムをまず一口飲んでください。
Mayuko took a bite of my apple.マユコは私の林檎を一口食べた。
Drain it in a swallow.一口で飲み干す。
I will bite just a little bit.一口で食べてみよう。
They all get lumped together as English texts. But in fact these books are extremely varied and wide-ranging.一口に英会話教材といっても、千差万別だ。
Many were eager to get in on the act.一口乗りたがっている人が大勢だ。
Can I have a bite.一口食べてもいい。
I only took a bite of bread.私はただパンを一口食べただけだ。
I can't swallow these tablets without a drink of water.水を一口飲まないと、私にはこの錠剤は飲み込めません。
He ate one bite, and then another.彼は一口食べてまた一口食べた。
Cough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!咳止めシロップ。本番前に一口飲まないと落ち着かない!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Yes! But wait 'til you taste one, dearie.[CN] 对呀 你为什么不先尝一口呢 亲爱的 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
lend me your pipe, wil you? ,[CN] 借我抽一口 Taki no shiraito (1933)
Tomoko, though it tastes bad you have to try it anyway.[JA] 友子 悲しい味がしても 友子,儘管他的氣味辛酸 食べておくれ 你也一定要嚐一口 Cape No. 7 (2008)
In fact, just thinking about those tender little White Castle burgers with those little, itty-bitty grilled onions that just explode in your mouth like flavor crystals every time you bite into one just makes me want to burn this motherfucker down.[JA] 実際あのバーガーを 思い浮かべると... グリルしたオニオンの味が 口の中で広がって 一口ずつ食うごとに... Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
- I could eat a half dozen right now.[CN] 我能一口气吃掉六条 The 39 Steps (1935)
If you know what's good for you, let me get this off my chest.[CN] 让我一口气 把心中的话都说完吧 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
One small bite is enough to fill the stomach of a grown man.[JA] ほんの一口で 大人も満腹になる The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- One little sip won't hurt.[JA] - 一口位いいだろう Brewster's Millions (1985)
I gasped.[CN] 我倒吸一口 Blackfish (2013)
I think i have a nibble.[JA] 一口かじろう The Simpsons Movie (2007)
- Just a small one.[JA] それじゃ一口だけ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Would you like a banana, honey?[JA] バナナでも一口どう? Space Cowboys (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top