ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一個屠夫經常從屠宰場帶內臟 [...] 查, 他就把內臟放在褲子里

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一個屠夫經常從屠宰場帶內臟 [...] 查, 他就把內臟放在褲子里-, *一個屠夫經常從屠宰場帶內臟 [...] 查, 他就把內臟放在褲子里*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One butcher used to carry udders out of the slaughterhouse and since they usually had an inspection at the gate he carried it in his pants.[CN] 一個屠夫經常從屠宰場帶內臟回家 因為門口要檢查, 他就把內臟放在褲子里 Closely Watched Trains (1966)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一個 屠夫 經常 屠宰 場帶 內臟 回家 因為 門口 檢查 內臟 放在 褲子

 


  

 
一個
 • (いっこ) (n) piece; fragment; one (object); (P) [EDICT]
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
屠夫
 • (tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ) butcher; fig. murderous dictator [CE-DICT]
經常
 • (jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ) day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often [CE-DICT]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT]
屠宰
 • (tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ) slaughter; butcher [CE-DICT]
內臟
 • (nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ) internal organs; viscera [CE-DICT]
回家
 • (huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ) to return home [CE-DICT]
因為
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT]
門口
 • (かどぐち) (n) door; entrance; gateway [EDICT]
 • (mén kǒu, ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ) doorway; gate [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
檢查
 • (jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ) inspection; examine [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
放在
 • (fàng zài, ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ) place in, on, at [CE-DICT]
褲子
 • (kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙) trousers; pants [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top