ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一个典型的案例中 如果你烹调猪肉不够熟 你摄入活的绦虫幼虫

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一个典型的案例中 如果你烹调猪肉不够熟 你摄入活的绦虫幼虫-, *一个典型的案例中 如果你烹调猪肉不够熟 你摄入活的绦虫幼虫*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a typical case, if you don't cook pork well enough, you digest live tapeworm larvae.[CN] 一个典型的案例中 如果你烹调猪肉不够熟 你摄入活的绦虫幼虫 Pilot (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一个 典型 案例 如果 烹调 猪肉 不够 摄入 绦虫 幼虫

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
典型
 • (てんけい) (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [EDICT]
 • (diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ) typical [CE-DICT-Simplified]
 • (diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ) typical [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
案例
 • (àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ) case [CE-DICT-Simplified]
 • (àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ) case [CE-DICT-Traditional]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT-Simplified]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT-Simplified]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT-Traditional]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT-Traditional]
如果
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Simplified]
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
烹调
 • (pēng tiáo, ㄆㄥ ㄊㄧㄠˊ) to cook; cooking [CE-DICT-Simplified]
猪肉
 • (zhū ròu, ㄓㄨ ㄖㄡˋ) pork [CE-DICT-Simplified]
不够
 • (bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ) not enough; insufficient; inadequate [CE-DICT-Simplified]
 • (つくづく(P);つくつく) (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [EDICT]
 • (shú, ㄕㄨˊ) cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [CE-DICT-Simplified]
 • (shú, ㄕㄨˊ) cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [CE-DICT-Traditional]
 • (かつ) (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation [EDICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) to live; alive; living; work; workmanship [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) to live; alive; living; work; workmanship [CE-DICT-Traditional]
绦虫
 • (tāo chóng, ㄊㄠ ㄔㄨㄥˊ) tapeworm [CE-DICT-Simplified]
幼虫
 • (ようちゅう) (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [EDICT]
 • (yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ) larva [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top