ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ワウ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ワウ-, *ワウ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ワウ[, wau] (n) wow; (P) [Add to Longdo]
ワウフラッター;ワウフラッタ[, waufuratta-; waufuratta] (n) wow and flutter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not a pretend investigation. Look, see? See him?[JA] おままごとじゃないの 見て このカワウソは行方不明なの Zootopia (2016)
And if you want this pen, you're going to help me find this poor, missing otter... or the only place you'll be selling popsicles is the prison cafeteria.[JA] このペンが欲しいなら このカワウソを探すのを手伝って さもないと... アイスを売るのは 刑務所のカフェテリア内になるわよ! Zootopia (2016)
You've done me a great service. I will help you find the otter.[JA] 良い仕事をしてくれたね カワウソを探すのを手伝おう Zootopia (2016)
All predators, from a giant polar bear to a teensy little otter.[JA] みんな肉食動物だ シロクマからカワウソまで Zootopia (2016)
He's an otter, actually.[JA] カワウソなんですけど Zootopia (2016)
A teensy otter did that?[JA] あんな小さい カワウソがやったのか? Zootopia (2016)
Listen, I hit a tiny little otter through the open window of a moving car.[JA] 動いてる車の窓から 小さい カワウソを撃ったんだぞ? Zootopia (2016)
I'm going to find out what you did to that otter if it's the last thing I do.[JA] あなたがあのカワウソに何をしたのか 絶対聞き出してやる Zootopia (2016)
But he's a sweet little otter.[JA] あんなに 優しそうな カワウソなのに Zootopia (2016)
Carrots, if your otter was here, he had a very bad day.[JA] ニンジン もしカワウソがここにいたなら、 いい事はなかったみたいだ Zootopia (2016)
Here you go. One missing otter.[JA] どうぞ 行方不明のカワウ Zootopia (2016)
- Oh, Wow![JA] ワウ! Wonder Woman (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top