ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ロータリー

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ロータリー-, *ロータリー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ロータリー[, ro-tari-] (n) (1) rotary; roundabout; traffic circle; (adj-f) (2) rotary; rotating; (P) [Add to Longdo]
ロータリーエンジン[, ro-tari-enjin] (n) rotary engine [Add to Longdo]
ロータリークラブ[, ro-tari-kurabu] (n) Rotary Club; (P) [Add to Longdo]
ロータリースイッチ[, ro-tari-suicchi] (n) rotary switch [Add to Longdo]
ロータリーポンプ[, ro-tari-ponpu] (n) rotary pump [Add to Longdo]
ロータリーレース[, ro-tari-re-su] (n) rotary lathe [Add to Longdo]
ロータリー[ロータリーしゃ, ro-tari-sha] (n) rotary snowplow; rotary snowplough [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I belong to the Greater Tampa Rotary Club[JA] 私もグレーター・タンパ・ ロータリークラブ所属なのですが Live by Night (2016)
Turn left at the next roundabout.[JA] 次のロータリーで左折 Criminal (2016)
I want two miles, to start from the roundabout.[JA] ロータリーから2マイル以内で 見つけたい Criminal (2016)
Yeah, I'm out here at a house on Fairmont circle, the house the rv was parked in front of.[JA] ああ今フェアモントロータリーの 家の前だ RVが駐車してた 家の前 Prisoners (2013)
No! No! We booked you a family room at the hotel on the roundabout.[JA] いやー! ロータリーにあるホテルの ファミリールームを予約した Episode #1.8 (2013)
The RV was parked over on Fairmont circle?[JA] RVをフェアモントロータリーに 停めていたか? Prisoners (2013)
Some of these could be fairies turned to stone, like the ones in the roundabout.[JA] これ もしかしたら 妖精? 街のロータリーに 居たのと 同じかな? Song of the Sea (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top