ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ルポルタージュ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ルポルタージュ-, *ルポルタージュ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ルポルタージュ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ルポルタージュ*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For reportage.[JA] ルポルタージュのために。 Hachi: A Dog's Tale (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top