ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

リチウム

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -リチウム-, *リチウム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
リチウム[, richiumu] (n) lithium (Li); (P) [Add to Longdo]
リチウムイオンバッテリ[, richiumuionbatteri] (n) {comp} lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムイオンバッテリー[, richiumuionbatteri-] (n) lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムイオン電池[リチウムイオンでんち, richiumuion denchi] (n) {comp} lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムポリマーバッテリ[, richiumuporima-batteri] (n) {comp} lithium polymer battery [Add to Longdo]
リチウムポリマー電池[リチウムポリマーでんち, richiumuporima-denchi] (n) {comp} lithium polymer battery [Add to Longdo]
リチウム電池[リチウムでんち, richiumu denchi] (n) lithium battery [Add to Longdo]
リチウム爆弾[リチウムばくだん, richiumu bakudan] (n) lithium bomb [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did we just do for you. That's lithium dioxide.[JA] 君のためにやったんだ 二酸化リチウム、症状を緩和する Iron Man 2 (2010)
We'll up her Lithium.[JA] リチウム塩の投与を増やす The Vest (2011)
...that has struck Dr. King, who lived by non-violence. His lithium levels are way too high.[JA] キングを襲った・・・ 盲目的な暴力の拒絶を 彼のリチウムレベルは高すぎるわ Continuum (2013)
Well, we'll have to draw di from the warp reactor... maybe even have to shut down a few systems.[JA] 反応炉からダイリチウムを抜く必要があるな 少しのシステムは使用不能になります Daedalus (2005)
I think her lithium levels are too high.[JA] リチウム塩の過剰投与だな Beirut Is Back (2012)
What about the lithium?[JA] リチウム塩は Marine One (2011)
He's overloading his dilithium matrix.[JA] ダイリチウムマトリックスを オーバーロードさせています The Augments (2004)
Lithium. Like camera batteries. Odd.[JA] デジカメなどの リチウム電池だ Chimera (2007)
You're off your lithium, aren't you? Have been for some time.[JA] リチウム塩を止めたな Tin Man Is Down (2013)
I mean, you must have heard of Prozac and lithium.[JA] わたしがプロザックとリチウムを 持ってるのを聞いてるでしょう Blue Jasmine (2013)
I think her lithium levels are too high.[JA] リチウム塩の過剰投与だな The Smile (2012)
The injectors feed into the dilithium chamber.[JA] ...インジェクターはダイリチウムチャンバーに流れ込む Bound (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top