ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

モデレ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -モデレ-, *モデレ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]
モデレーション[, modere-shon] (n) {comp} moderation [Add to Longdo]
モデレータ[, modere-ta] (n) moderator [Add to Longdo]
モデレーター[, modere-ta-] (n) moderator [Add to Longdo]
モデレート[, modere-to] (n) {comp} moderate [Add to Longdo]
モデレイト[, modereito] (n) moderate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデレート[もでれーと, modere-to] moderate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top