ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ミリグラム

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ミリグラム-, *ミリグラム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリグラム[, miriguramu] (n) milligram (fre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want just north of 4800 milligrams per liter but if you over-boil to get there, you'll leach your tannins.[JA] 1リットルにつき 4,800ミリグラムはほしい 煮立ったら タンニンをろ過する Sunset (2010)
30 milligrams.[JA] 30ミリグラム A Muddy Road (2014)
A honeybee can only deposit .1 milligrams of apitoxin when it releases its stinger.[JA] ミツバチの毒は針を残しても ほんの1ミリグラム All Star Team Up (2015)
2000 milligrams of horse tranquilizer should be hitting you any time now.[JA] 馬用鎮静剤2000ミリグラム Flash vs. Arrow (2014)
One milligram epinephrine.[JA] エピネフリンを1ミリグラム Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
A milligram of atropine.[JA] アトロピン 1ミリグラム Fugue in Red (2011)
Keep Electro incubated with 400 milligrams of sodium thiopental und phenobarbital.[JA] エレクトロに薬を投与し続けろ チオペンタールナトリウム400ミリグラム フェノバルビタール The Amazing Spider-Man 2 (2014)
1,000 mg of Seconal. Stop![JA] 1000ミリグラム Avatar (2009)
Brains in formation of only a few milligrams.[JA] - 3 ミリグラム の脳みそでは Lucy (2014)
Epinephrine drip, five milligrams.[JA] エピネフリンを5ミリグラム Crossed (2014)
Okay, prepare the sedation. 10 milligrams of Propofol.[JA] 鎮静剤を10ミリグラム Dallas Buyers Club (2013)
20 milligrams.[JA] 20ミリグラム Sweet Caroline (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top