ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ミリオン

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ミリオン-, *ミリオン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリオン[, mirion] (n) million; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only cherry that could top this sunny day.[JA] 125 ミリオンドル。 いい感じだ。 Quiet Riot (2008)
Imagine what I'd do for $25 million.[JA] 25ミリオンだったら何をする? The Price (2008)
You'll get your cut.[JA] 25ミリオン上げる。 The Price (2008)
$125 million.[JA] フェングに渡さないといけない。 125ミリオンドラ Quiet Riot (2008)
$25 million.[JA] 25ミリオン・ドル The Price (2008)
- Millions?[JA] - ミリオン The Social Network (2010)
This isn't petty larceny. This idea is potentially worth millions of dollars.[JA] 些細な窃盗では無く ミリオンダラーのアイディアだ The Social Network (2010)
Don't you think it's worth it to wait 10 minutes for $ 125 million?[JA] 125ミリオンをもらうため、 20分待ってもいいだろ? Selfless (2008)
One million dollars.[JA] 1ミリオンドルだ。 The Price (2008)
Is it really worth $125 million?[JA] 本当に125ミリオンドルという価値が? Quiet Riot (2008)
Six headstones[JA] ミリオン The Price (2008)
Million.[JA] ミリオン The Price (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top