ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

マイアミ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -マイアミ-, *マイアミ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
マイアミ[, maiami] (n) Miami; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
Carol will visit Miami next month.キャロルは来月マイアミを訪れる。
Summers I used to go to Miami.夏はいつもマイアミに行ったものだ。
The president is presently in Miami.大統領は目下マイアミにいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's cold every day. What is this, Miami Beach? Not hardly![JA] "まったくイヤになる マイアミに越したいよ" Groundhog Day (1993)
It's cold out there every day.[JA] "マイアミに越したいよ" Groundhog Day (1993)
- Were you planning a trip there? No! No.[JA] 遥かマイアミの、北の街よね Code Name: The Cleaner (2007)
Yeah, it's a Miami area code.[JA] あぁ マイアミの市外局番だ Going Under (2008)
-It's cold every day. -Is this Miami Beach?[JA] イヤになる マイアミに越したいよ Groundhog Day (1993)
And then all about how he got rooked in Miami.[JA] マイアミでだまされた話... Detour (1945)
- See if the buyer left him a message.[JA] バイヤーから連絡は? マイアミの市外局番だ The Sunshine State (2008)
It was easy to see where Haskell expected to raise the new stake for his book in Miami.[JA] マイアミでリベンジ する資金を... どう捻出する気だったか 明らかだった Detour (1945)
I know it will continue through the primary and in Miami.[JA] ... 予備選挙を通じ マイアミでも増え続け Taxi Driver (1976)
-It's cold every day! -Is this Miami Beach?[JA] イヤになる マイアミに越したいよ Groundhog Day (1993)
- But you bought the car in Miami.[JA] - ああ - 買ったのはマイアミ Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top