ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ベージュ色

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ベージュ色-, *ベージュ色*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ベージュ色[ベージュいろ, be-ju iro] (n,adj-no) beige (coloured) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She stained the wall beige.彼女は壁をベージュ色にした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? It's very beige, isn't it?[JA] ベージュ色なんて Paddington (2014)
- A man with a beige suit with checks.[JA] ー ベージュ色のチェック柄のスーツの人を・・・ The Wing or The Thigh? (1976)
They're not sexy. And they're beige. Oh.[JA] それは セクシーじゃない それに ベージュ色だ なぁ ヴァンペルトが誰とデートしてるか 知ってるか? Red Velvet Cupcakes (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top