ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ビューイング変換

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ビューイング変換-, *ビューイング変換*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ビューイング変換 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ビューイング変換*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[ビューイングへんかん, byu-ingu henkan] (n) {comp} viewing transformation; normalization transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top