ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

パリジャン

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パリジャン-, *パリジャン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パリジャン[, parijan] (n) parisien (fre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't this little Parisian dream a moveable feast?[JA] この小さなパリジャンは 移り気なんだ Midnight in Paris (2011)
At least you can smell like a Parisian.[JA] パリジャンのような 香りがする Allied (2016)
With French Moroccans you might be okay, but we'll have to be careful in front of real Parisians until the party.[JA] フランスのモロッコ人なら 大丈夫かもしれない しかし 注意する必要がある 本当のパリジャンの前でのパーティーまで... Allied (2016)
- Are you a Parisian?[JA] - 君 パリジャンなの? Midnight in Paris (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top