ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バンパー

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バンパー-, *バンパー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バンパー[, banpa-] (n) bumper; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The car bumper absorbed some of the impact.バンパーが衝撃をいくらか吸収してくれた。
"Take a look at this." "Eh?" "There's an impact mark on the right-hand side of the bumper."「これを見て」「え?」「バンパーの右側に衝突痕があるわ」 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is your... is your bumper okay?[JA] バンパーは大丈夫? Chloe (2009)
All right, pop the fucking hood.[JA] バンパーを開けてみろ Get the Gringo (2012)
Bumper-sticker wisdom.[JA] バンパー・ステッカーの応用ね Splice (2009)
A piece of the bumper just crumbled into my hands.[JA] バンパーが手で ボロボロに崩れたんだ And Those We Left Behind (2011)
I have a bumper sticker that says that[JA] 私のバンパーに同じ言葉が Bad Teacher (2011)
And kicking your ass at bumper cars.[JA] バンパーカーであなたを負かしたり Mean Girls 2 (2011)
Pretty mouth here's got himself a bumper sticker.[JA] 可愛いお口はここか? バンパーステッカー貼るぞ The Hills Have Eyes II (2007)
Thanks for letting me use your car. You might notice the front bumper missing.[JA] 前のバンパーが 外れてるけど心配するな Yes Man (2008)
I saw what looked like the bumper of a car.[JA] 車のバンパーみたいなのが見えたんだ Self Made Man (2008)
You got your bumper cars over there down that way. Got your arcade here, all the latest video games. Snack bar's there.[JA] バンパーカーはあるし 最新のゲーム機もそろってる Full Measure (2010)
I spend three weeks making new bumper for his Rolls Royce.[JA] ロールスロイス用の新しいバンパーを 三週間掛かって作った The Green Hornet (2011)
Power company guy says there was a ding in the front bumper.[JA] 電力会社の社員は 前のバンパーが へこんでたって Pretty Red Balloon (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top