ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ハンティング

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ハンティング-, *ハンティング*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンティング[, hanteingu] (n) hunting; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.[JA] そして、我々勝つ! 軍事戦略を駆使してな 少数チームでのハンティングは終わりだ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- She's hot. We're, uh...[JA] さぁ ハンティングだ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They paid me to kill those things, to keep them from killing you.[JA] ハンティングのために雇われたんだ 狼からお前らを守るために The Grey (2011)
He is the Rachel P. Hanson Professor for Applied Mathematics at Columbia University, and holder of the Smithfield Endowed Chair of Algebraic Geometry at the Huntington Institute.[JA] 彼は コロンビア大学の応用数学の レイチェルPハンソン教授で ハンティングトン研究所で代数幾何学の Solve for X (2013)
I'm a headhunter.[JA] ヘッドハンティング The Economist (2008)
Oh, uh-oh. Good. Call off the dogs.[JA] よしよし、犬をつかまえて、ハンティングは終わり。 When Harry Met Sally... (1989)
Been doing a bit of a headhunting so to speak... trying to figure out who a worthy successor would be.[JA] 信じないか? まぁ言わばヘッドハンティングさ 誰を後継者にと考えたら Iron Man 2 (2010)
What am I talking about?[JA] でもハンティングじゃないし 止めておこう、これは無い Iron Man 2 (2010)
Come on, man. Sam, out there hunting...[JA] サム ハンターがハンティング Fan Fiction (2014)
- Good Will Hunting. Good Will Hunting.[JA] グッド・ウィル・ハンティング Horrible Bosses (2011)
You know, like I was thinking maybe chazz's hunting gear...[JA] そう、例えばチャズのハンティングの道具とか... The Heap (2014)
If you teach me how to make a fishhook like that, I could teach you how to hunt. Yes, yes. Do you wanna try with me?[JA] 釣り針の作り方を教えて 私はハンティングを教える やってみる? The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top