ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ハイフン

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ハイフン-, *ハイフン*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフン[, haifun] (n) hyphen [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She hyphenate?[JA] 彼女はハイフンで分けるの? An Innocent Man (2012)
She seems like a woman who would hyphenate.[JA] 彼女はハイフンで分ける 女性のようですね An Innocent Man (2012)
Hyphenated?[JA] - ファン? ハイフンが? Inside Llewyn Davis (2013)
I never really thought of myself as a hyphenator. Must be a 2024 thing.[JA] 2024年になっても私は 苗字をハイフンで繋がないわ Fast Enough (2015)
I have a feeling she's gonna want to hyphenate.[JA] 旧姓をハイフンで繋がないんだ The Trap (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイフン[はいふん, haifun] hyphen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top