ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ナッツ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ナッツ-, *ナッツ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッツ[, nattsu] (n) nuts [Add to Longdo]
ナッツアレルギー[, nattsuarerugi-] (n) nut allergy [Add to Longdo]
ナッツメッグ[, nattsumeggu] (n) nutmeg [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In order to get the coconut milk, you must first crack the coconut open.ココナッツミルクを得るためにはまずココナッツを割らなければならない。
In Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.タイでは人々は料理、飲み物、おもちゃにココナッツを使う。
Some children brought peanut butter sandwiches, some ham, and others cheese.何人かの子供達はピーナッツバターサンドイッチを持ってきた。何人かはハムで、他はチーズだった。
We planted peanuts instead of cotton.我々は綿の変わりにピーナッツを植えた。
I've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.私はレシピからナッツをはずした。デリアはナッツアレルギーだから。
The boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.少年は一握りのピーナッツを集め、それを小さな箱に入れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Particularly the coconut, soaks up a lot of that sauce, you really...[JA] とくにココナッツはいろんなものを吸収するから、 When Harry Met Sally... (1989)
- Nuts?[JA] - ナッツは? Brainstorm (1983)
Chocolate, pistachio, strawberry. You can mix them all up, OK?[JA] チョコとナッツと ストロベリーだ Tucker: The Man and His Dream (1988)
There's nothing like unrequited love to drain all the flavor out of a peanut butter sandwich.[JA] 片思いなんてしてると― ピーナッツバターの味も しなくなる You're in Love, Charlie Brown (1967)
A huge coconut cake with the tiers and there was this very rich chocolate sauce on the side.[JA] 巨大なココナッツケーキで、段になっていて サイドにリッチなチョコレート・ソースがついていたわ。 When Harry Met Sally... (1989)
Yeah, I remember one time he gave me half of his peanut butter sandwich.[JA] ピーナッツ・サンドイッチを 彼からもらった You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
Yeah, rubbing himself in peanut butter.[JA] ピーナッツバターで ナニをしごいて Se7en (1995)
A few nuts.[JA] ナッツ少し Brainstorm (1983)
We had this enormous coconut cake.[JA] ああ、ばかでかいココナッツケーキがあったんだ。 When Harry Met Sally... (1989)
Persimmons, nuts and other autumn fruits were scarce.[JA] 柿、ナッツや他の 秋の果物が不足していた。 Pom Poko (1994)
There we go.[JA] お待たせしました ドーナッツ4つ ― Treasure Planet (2002)
Peanut butter sandwiches again.[JA] またピーナッツ・サンドだ You're in Love, Charlie Brown (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top