ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

トランポリン

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -トランポリン-, *トランポリン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
トランポリン[, toranporin] (n) trampoline [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can he play on the trampoline with Chloé?[JA] クロエとトランポリンで遊ぶ? Adèle (2012)
Stupid trampoline girls.[JA] トランポリンをする バカな女の子達 Turn Me On, Dammit! (2011)
Kennel, night club, salon, baker space, rock climbing, trampoline, clinic, volleyball.[JA] ケンネル、ナイトクラブ、サロン、ベーカリースペース、 ロッククライミング、トランポリン、クリニック、バレーボール。 The Circle (2017)
Trampoline! Trampoline![JA] トランポリン... Pixels (2015)
Trampoline![JA] トランポリン Pixels (2015)
Was there a trampoline convention?[JA] トランポリン大会でもあった? Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Go over by that trampoline and talk it through before you give me another quick answer.[JA] あのトランポリンの所で 良く話し合え それから決めろ Moonrise Kingdom (2012)
Oh, uh, trampoline.[JA] トランポリンです The Spark in the Park (2013)
You know we should get him some exercise maybe throw him on the trampoline for a little bit?[JA] チョット運動させなきゃ 少しトランポリンでも Pixels (2015)
So what if I was to jump on a trampoline in space?[JA] あの もし 宇宙でトランポリンしたら どうなるの? Space Cowboys (2000)
and she fell.[JA] トランポリンから落ちたの Adèle (2012)
♪ wheels bouncin' like a trampoline ♪[JA] ♪ タイヤが トランポリンみたいに跳ねるよ ♪ Natural Selection (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top