ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

トマトジュース

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -トマトジュース-, *トマトジュース*
Japanese-English: EDICT Dictionary
トマトジュース[, tomatoju-su] (n) tomato juice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.「えーっと・・・トマトジュースはありますか」と博が言います。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomato juice?[JA] トマトジュース The 4th Man (1983)
Regular tomato juice, filled up about three quarters.[JA] 普通のトマトジュースを グラスに4分の3入れて When Harry Met Sally... (1989)
Oh, no! The tomato juice![JA] トマトジュースが! The 4th Man (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top