ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

デフレ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -デフレ-, *デフレ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
デフレ[, defure] (n) (abbr) (See デフレーション) deflation; (P) [Add to Longdo]
デフレーション;デフレション[, defure-shon ; defureshon] (n) deflation [Add to Longdo]
デフレーター[, defure-ta-] (n) deflator [Add to Longdo]
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
デフレスパイラル[, defuresupairaru] (n) deflationary spiral [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just as I was starting my job, we experienced deflation.[JA] 一番 仕事が分かってくる時期に デフレがね Nakama? Soretomo jibun? (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top