ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ディスプレイコントローラ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ディスプレイコントローラ-, *ディスプレイコントローラ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ディスプレイコントローラ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ディスプレイコントローラ*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[, deisupureikontoro-ra] (n) {comp} display controller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top