ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テロ支援国

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テロ支援国-, *テロ支援国*
Japanese-English: EDICT Dictionary
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Accommodate terrorism[JA] - テロ支援国家に対する A Flash of Light (2017)
It gets worse. "These same sources report that even after classified briefings on the subject, Ms. Keane seems determined to take a more accommodating approach towards suspected state sponsors of terrorism."[JA] さらにひどいです 「同じ情報筋ではこの問題についての 極秘の打ち合わせの後でも キーン氏は 疑わしいテロ支援国家に対して 協調的に接する姿勢を A Flash of Light (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

テロ支援

 


  

 
テロ
 • (てろ) การก่อการร้าย [LongdoJP]
 • () (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [EDICT]
 • () (n) (See テロ) terrorism (ger [EDICT]
支援
 • (しえん) สนับสนุน [LongdoJP]
 • (しえん) (n,vs) support; backing; aid; assistance; (P) [EDICT]
 • (zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ) provide assistance or backing; to support; to back [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ) provide assistance or backing; to support; to back [CE-DICT-Traditional]
 • (くに) (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [EDICT]
 • (guó, ㄍㄨㄛˊ) country; nation; state; national; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top