ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テラ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テラ-, *テラ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
テラ[, tera] (n,pref) tera-; 10^12 [Add to Longdo]
テラ[, tera-] (n) teller [Add to Longdo]
テラコッタ[, terakotta] (n) terra cotta (ita [Add to Longdo]
テラ[, terasu] (n) terrace; (P) [Add to Longdo]
テラスハウス[, terasuhausu] (n) terrace house [Add to Longdo]
テラス栽培[テラスさいばい, terasu saibai] (n) terrace culture [Add to Longdo]
テラゾー[, terazo-] (n) terrazzo (ita [Add to Longdo]
テラターム[, terata-mu] (n) {comp} Tera Term [Add to Longdo]
テラバイト[, terabaito] (n) {comp} terabyte [Add to Longdo]
テラフォーミング[, terafo-mingu] (n) terraforming [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For all his experience, he had no idea what to do with it.あれほどのベテランにもかかわらず、彼はどうしてよいのかわからなかった。
Estella and I are going for a walk.エステラと私はこれから散歩にいく。
After the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.サミットが終わって、ミッテラン大統領は、その声明に自分は反対であると言った。
Stella really is dead!テラは本当に死んでいます!
Could we have a table on the terrace?テラスがいいのですが。
Even an expert driver can make a mistake.テランドライバーでもミスをすることがある。
During lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...ホテルの食堂でランチの最中に、ステラという若い女性がばったり倒れ、医師のスチュワートがそのからだを調べて言うことには・・・。
After all, Stella was the only person who had the ham.結局、ハムを食べたのはステラだけですからね。
Career opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.女性が安心して働くためには、生涯の仕事の機会を増やし、フレックスタイム、サテライトオフィス、託児所の充実などが必要である。
He is an expert driver.彼はベテランのドライバーだ。
My father has been doing this job for twenty years.父はこの道20年のベテランです。
In spoiling her child, Stella made a rod for her own back in the years that were to follow.子どもを甘やかして育てたことで、ステラは後に自ら災いを招くことになってしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrace House.[JA] テラスハウス Bye Bye Terrace House in the City (2016)
He knows the premise of Terrace House.[JA] (山里)テラスハウスのゴールも 知ってるわけでしょ Price of a Lie (2016)
And she's currently in Terrace House.[JA] (女性)そしてですね ただ今 テラスハウスに 出演されていますね The Riko Special (2016)
34, unmarried, works for a Zurich-based software company called Teradyne.[JA] 34,未婚,のために働く チューリッヒに拠点を置くソフトウェア テラダインと呼ばれる会社。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
-Good evening. Terrace House is a show about six strangers, men and women,[JA] (YOU)テラスハウスは 見ず知らずの男女6人が The Riko Special (2016)
Terrace House is ending.[JA] (美咲)もう終わるんだよ テラスハウス Bye Bye Terrace House in the City (2016)
It's sad for us that Terrace House is ending.[JA] テラスハウス 終わっちゃうの うちらも ちょっと寂しいね The Riko Special (2016)
Terrace House is a show about six strangers, men and women... 6 STRANGERS, MEN AND WOMEN, SHARE A HOUSE living together, and we observe how they interact with each other.[JA] テラスハウスは 見ず知らずの男女6人が 共同生活する様子を ただただ 記録したものです Bye Bye Terrace House in the City (2016)
Everyone who lived at Terrace House hasn't kept the sink area clean.[JA] このテラスハウスの住人って 今まで みんな 水回りにルーズなんですよ Bye Bye Terrace House in the City (2016)
And we are in Terrace House![JA] 私たちもテラスハウスに 来ちゃいました! Bye Bye Terrace House in the City (2016)
And if you can't find me the "career officers" responsible,[JA] もしあなたがベテランの幹部で ないんだったら A Flash of Light (2017)
Widen the satellite grid.[JA] サテライトグリッドを広げます。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
テラターム[てらたーむ, terata-mu] Tera Term [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top