ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テスト

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テスト-, *テスト*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
テスト[tesuto] (n,vs) test; (P) [Add to Longdo]
テストキャンペーン[tesutokyanpe-n] (n) test campaign [Add to Longdo]
テストケース[tesutoke-su] (n) test case; (P) [Add to Longdo]
テストスクリプト[tesutosukuriputo] (n) {comp} test script [Add to Longdo]
テストステロン[tesutosuteron] (n) testosterone [Add to Longdo]
テストセット[tesutosetto] (n) test-set [Add to Longdo]
テストドライバー[tesutodoraiba-] (n) test driver [Add to Longdo]
テストパイロット[tesutopairotto] (n) test pilot [Add to Longdo]
テストパターン[tesutopata-n] (n) test pattern [Add to Longdo]
テストピース[tesutopi-su] (n) testpiece [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明日テストをします」と先生は言った。
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの少年少女たちがそのコンテストに応募した。
Were you able to pass the test?あなたはそのテストに合格できましたか。
Did you stay home to study for the test?あなたはテストの勉強をするために家にいたのですか。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て優勝したのよ。 [F]
I bet we'll have a test today.きっと今日テストがあるでしょう。
Yesterday the teacher told us that he would give us test today.きのう先生は今日テストをすると言った。
Miss Klein gives a test every Friday.クライン先生は毎週金曜日にテストを行う。
This test has a catch.このテストには落とし穴がある。
This test doesn't have a time limit.このテストに時間制限はありません。
The second test is a great improvement on the first.この二回目のテストは一回より大進歩だ。
Prizes will be awarded at the end of the contest.コンテストの終わりに賞が授与される。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spectacular, super-colossal neighborhood Christmas-lights-and-display contest. "[JP] "クリスマスの夜を彩る 電飾コンテストを開催!" A Charlie Brown Christmas (1965)
Would you care to take the Krell test of your intelligence?[JP] 君は、クレルの知能テストを 受けたいと思うだろ? Forbidden Planet (1956)
It will be necessary to test a new one for the Nürburgring.[JP] ニュルのために、もう1台を テストする必要がある Grand Prix (1966)
In fact, I even got 1 00 in my test yesterday.[JP] きのうのテストは 100点だった You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
When we got married, Monique and I Delvaux had just started competition and I began testing cars.[JP] 僕達が結婚して、 モニークと僕だが... デルヴォーは車の競技会を始め 僕は車をテストし始めた Grand Prix (1966)
Today, the reason for this tribunal will be a secret from you.[JP] 今日は そのことで テストを受けることになる The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Lights-and-display contest? Oh, no.[JP] 電飾コンテストなんて あるのか A Charlie Brown Christmas (1965)
I have to go there to test a new car.[JP] 新しい車のテストに 行かなきゃならないんだ Grand Prix (1966)
As far as I can make out, they used it to condition and test their young... . ..in much the same way as we employed finger-painting among our children.[JP] 私が、試した限りでは、彼等の 子供の学習やテストに用いた・・ ・・我々が子供達に指使いを 教えるのと同じ様に Forbidden Planet (1956)
-Have you tested it yet, Bosun?[JP] - もうテストは済んだか、甲板長 Forbidden Planet (1956)
- A test?[JP] - テストとは? The Tradition of Hospitality (2015)
We also have a test of courage.[JP] とっておきのテストもあるぜ。 Live for Life (1967)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
テスト[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top